یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.


شبکه آزمایشگاههای علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان مشتمل بر 21 واحد آزمایشگاه به محوریت آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی (مرکزی) است که در قالب شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا) به ارائه خدمات آنالیز دستگاهی به متقاضیان مشغول است. علاوه بر تجهیزات مستقر در آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی (مرکزی)، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشکده کشاورزی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده فیزیک، دانشکده تربیت بدنی، دانشکده هنر، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، پژوهشکده صنایع معدنی و مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر نیز خدمات تجهیزات فناوری بالای خود را در شبکه آزمایشگاهی شاعا قرار داده‌اند. 

(جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید)خبرها و رویدادها


اطلاعیه ها


دستاوردها


گالری