قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نظر به این که امکان اعلام بدهکاری دانشجویان در سیستم آموزشی گلستان برای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ایجاد شده است، از این پس دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بر حسب نیاز می توانند صرفا با ارائه کارت دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان و بدون نیاز به ارائه معرفی نامه کتبی استاد، وثیقه و یا پیش پرداخت، از خدمات آزمایشگاه مرکزی به صورت نسیه استفاده نموده و نتایج و فاکتور خود را نیز دریافت نمایند. لازم به ذکر است که دانشجویان بدهکار به آزمایشگاه تا زمان فارغ التحصیلی برای تسویه حساب فرصت دارند. امید است این اقدام گامی موثر در راستای افزایش بهرمندی شما عزیزان از امکانات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه باشد.