سرویس و راه اندازی دستگاه HPLC

با حضور کارشناس معتمد شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی، دستگاه HPLC آزمایشگاه مرکزی تعمیر، سرویس و راه اندازی شد. این دستگاه که از مدل SYKAM S7131 است، هم اکنون آماده خدمات رسانی به متقاضیان ارجمند درون و برون دانشگاهی می باشد. لازم به ذکر است که در حال حاضر این دستگاه با ستون   C18 و دتکتور UVDAD آماده خدمات رسانی شده است. جهت اخذ اطلاعات تکمیلی فایل جدول تعرفه و تخفیف خدمات آزمایشگاهی را در منوی راهنمای خدمات دستگاهها مشاهده فرمایند.